Rekisterin ylläpitäjä
Luonnon mukaan
Y-tunnus 2932832-5
Jäkälätie 7, 70900 Toivala

Rekisterin yhteyshenkilö
Marja Pylkkänen

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Luonnon mukaan uutiskirje (sähköpostilista)

Rekisteriin liittyvät sivustot
http://www.luonnonmukaan.fi

Rekisterin tarkoitus
Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta tai tapahtumissa postituslistalle liittyneistä tai liitetyistä henkilöistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon rekisterissä oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon henkilötietolain mukaisesti. Henkilö hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi- ja suoramainontamateriaalia ja/tai muita näihin rinnastettavia postituksia. Tietoja voidaan myös käyttää jälleenmarkkinointiin käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja.

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan, kun henkilö/yritys asioi yrityksessä, lähettää yritykseen sähköpostia, tilaa yrityksen uutiskirjeen, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen tai osallistuu tapahtumiin, kilpailuihin tai arvontoihin.

Rekisterin sisältö
Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yksilöintitiedot, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteriin liittynyt voi milloin tahansa pyytää poistamaan/poistaa tietonsa rekisteristä.

Tarkastusoikeus
Suoramarkkinointirekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Luonnon mukaan, Jäkälätie 7, 70900 Toivala. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta siitä, että pyyntö koskee Luonnon mukaan asiakasrekisterin rekisteritietoja. Yritys ei tarkista jäsenen antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Henkilötietojen säilytysajat
Rekisteriä voidaan tarkastella puolivuosittain. Käyttäjän tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Henkilötietoja säilytetään korkeintaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on ottanut yhteyttä yritykseen tai avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle markkinointi-, myynti- tai tutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille
Blogitekstit sekä sähköiset uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Paperista rekisteriä säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät. Sähköisen rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan neljä kertaa vuodessa.

Rikkomuksista ilmoittaminen
Koska mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen, ei yritys voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoittaa se asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat toimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuutensa.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen
Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja asiakas hyväksyy automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli asiakas ei hyväksy niitä, tulee sivustojen käyttö lopettaa välittömästi.

Muut mahdolliset oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html, tietosuoja (@) om.fi

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla marja (@) luonnonmukaan.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 22.05.2021 (korjattu lauserakenteita)